Kalkcyanamide brengt uw paardenweiden op dreef

Weidegang is voor paarden de natuurlijkste, gezondste en kostengunstigste vorm om paarden te houden. Paardenweiden vragen een zorgvuldig weidebeheer zoniet kunnen ze gemakkelijk probleemweiden worden.

Niet kwantiteit, maar kwaliteit wordt gevraagd. Daarom zweren succesvolle paardenhouders bij de inzet van kalkcyanamide:

  • Gelijkmatige en langdurige stikstofwerking.
  • Zijn kalkgehalte werkt de bodemverzuring tegen.
  • Door een optimale samenstelling, bestaande uit hogere en lagere grassen, klavers en voederkruiden, speelt kalkcyanmide het klaar een dichte, tegen betreden bestendige grasmat te bekomen. Hierdoor zorgt het voor een smakelijk, mineralenrijk en nitraatarm voeder.
  • Eieren en larven van talrijke weideparasieten, die zich in de graszode ophouden, worden door kalkcyanamide uitgeschakeld.
  • De populatie van insectenlarven die de graszode beschadigen, zoals bvb. de langpootmug (Tipula), wordt verminderd.
  • Onkruiden zoals Jacobskruiskruid, ereprijs, muur enz. maar ook mos worden teruggedrongen, zonder de klavers te schaden.

Toepassingsadvies

ToepassingstermijnDosisBelangrijke aanwijzingen
In het voorjaar bij het begin van de vegetatie, op het moment van de forsythiabloei300 – 400 kg/hade graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn
Nabemesting in juli/augustus300 – 400 kg/haspeciaal bij sterke parasietenbesmetting; de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn

Bijkomende informatie:

  • Zodra de cyanamidewerking van kalkcyanamide afgelopen is – te erkennen wanneer het gras terug groener wordt – kunnen de paarden terug op de weide (ca. 2 – 3 weken na het strooien van kalkcyanamide). 
  • Kalkcyanamide draagt bij tot de verbetering van de weidehygiëne en completeert hierdoor het veterinaire ontwormen van de paarden. 

Inzaai of herinzaai: door het gebruik van 300 – 500 kg/ha PERLKA® ca. 2 – 3 weken vóór de inzaai van het gras wordt de onkruiddruk aanzienlijk verminderd en het jonge gras een goede start mogelijk gemaakt.
Als bijzonder gunstig tijdstip voor deze maatregel is er het voorjaar vanaf begin maart en de laatzomer tot begin september.